Uruchom JavaScript, aby strona wyświetlała się poprawnie!

Czy jesteś gotowy, aby wrócić do pracy? Tak, my również. Czy martwisz się także o swoje bezpieczeństwo? Tak, my również.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawialiśmy z niezliczonymi właścicielami firm, którzy też tak myślą. Niepokoją się oni konsekwencjami zbyt szybkiego otwarcia lub nie otwarcia wystarczająco szybko. Rozumiemy, to nie jest łatwe. Aby zaradzić tym problemom, stworzyliśmy kurs szkoleniowy dotyczący patogenów przenoszonych drogą powietrzną w miejscu pracy (Airborne Pathogens Workplace Training Course). Celem tego kursu jest przekazanie użytkownikowi wiedzy potrzebnej do bezpiecznego powrotu do pracy.

Szkolenie jest kompleksowe. Obejmuje wszystko, od rozprzestrzeniania się wirusa po stosowanie środków ochrony osobistej (PPE), a nawet dokumentację i procedury czyszczenia. Co najważniejsze, został stworzony w łatwym do przetrawienia formacie, w którym pracownicy mogą poruszać się we własnym tempie (zazwyczaj zajmuje to godzinę), aby upewnić się, że dokładnie rozumieją, czego się od nich oczekuje.

Oferując szkolenie pracownikom, będziesz w stanie zweryfikować, czy posiadają oni wiedzę niezbędną do powrotu do pracy. Będą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że cenisz ich zdrowie tak samo jak swoją firmę. A Twoi klienci będą mieć spokój ducha, wiedząc, że podejmujesz niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić ich ochronę.

Aby pomóc naszym społecznościom, oferujemy ten program bezpłatnie w niedalekiej przyszłości.

Chroń się w pracy

Patogeny mogą się szybko rozprzestrzeniać. Z tego powodu ważne jest, aby nauczyć się właściwych technik i zachowań potrzebnych do zapobiegania zachorowaniu lub dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Kurs ten został zaprojektowany, aby zapewnić pracodawcom i pracownikom narzędzia potrzebne do racjonalnej ochrony siebie i społeczeństwa przed zarażeniem i rozprzestrzenianiem się patogenów w miejscu pracy.

Chroń się w pracy

Patogeny mogą się szybko rozprzestrzeniać. Z tego powodu ważne jest, aby nauczyć się właściwych technik i zachowań potrzebnych do zapobiegania zachorowaniu lub dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

Kurs ten został zaprojektowany, aby zapewnić pracodawcom i pracownikom narzędzia potrzebne do racjonalnej ochrony siebie i społeczeństwa przed zarażeniem i rozprzestrzenianiem się patogenów w miejscu pracy.

Zacznij ponownie bezpiecznie pracować

Rozumiemy, że istnieje wiele sprzecznych informacji. Chcieliśmy umieścić wszystkie potwierdzone, naukowo dokładne informacje w jednym miejscu, abyś mógł pozostać spokojny, wiedząc, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby znów zacząć pracować w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Biorąc udział w tym szkoleniu, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą mogli zrozumieć potrzebę nowych środków ochronnych i współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim klientom. Kurs odwołuje się do przepisów pracy z wielu krajów.

Zacznij ponownie bezpiecznie pracować

Rozumiemy, że istnieje wiele sprzecznych informacji. Chcieliśmy umieścić wszystkie potwierdzone, naukowo dokładne informacje w jednym miejscu, abyś mógł pozostać spokojny, wiedząc, że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby znów zacząć pracować w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Biorąc udział w tym szkoleniu, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą mogli zrozumieć potrzebę nowych środków ochronnych i współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim klientom. Kurs odwołuje się do przepisów pracy z wielu krajów.

Czego się nauczysz:

 • Jak chronić siebie i innych przed chorobami przenoszonymi drogą powietrzną
 • Jak bezpiecznie współdziałać z innymi w miejscu pracy
 • Rodzaje sprzętu ochronnego
 • Właściwe procedury czyszczenia, aby uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów
 • Informacje na temat szczepionek i leczenia chorób
 • Jak dokumentować incydenty w miejscu pracy

Czego się nauczysz:

 • Jak chronić siebie i innych przed chorobami przenoszonymi drogą powietrzną
 • Jak bezpiecznie współdziałać z innymi w miejscu pracy
 • Rodzaje sprzętu ochronnego
 • Właściwe procedury czyszczenia, aby uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów
 • Informacje na temat szczepionek i leczenia chorób
 • Jak dokumentować incydenty w miejscu pracy

Jakie korzyści odniesiesz:

 • Powrót do biznesu
 • Popraw bezpieczeństwo w miejscu pracy, upewniając się, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy stosują odpowiednie techniki i sprzęt, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenów przenoszonych drogą powietrzną
 • Certyfikacja informuje klientów, że mogą liczyć na to, iż Twoja firma będzie przestrzegać odpowiednich procedur
 • Chroń siebie i swoją firmę przed odpowiedzialnością, udowadniając, że podejmujesz niezbędne środki ostrożności
 • Utrzymuj swój biznes płynnie, ograniczając liczbę chorych pracowników w danym momencie

Jakie korzyści odniesiesz:

 • Powrót do biznesu
 • Popraw bezpieczeństwo w miejscu pracy, upewniając się, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy stosują odpowiednie techniki i sprzęt, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenów przenoszonych drogą powietrzną
 • Certyfikacja informuje klientów, że mogą liczyć na to, iż Twoja firma będzie przestrzegać odpowiednich procedur
 • Chroń siebie i swoją firmę przed odpowiedzialnością, udowadniając, że podejmujesz niezbędne środki ostrożności
 • Utrzymuj swój biznes płynnie, ograniczając liczbę chorych pracowników w danym momencie

Co otrzymasz:

 • Ci, którzy pomyślnie ukończą kurs, otrzymają certyfikat ukończenia od First Response Training International.
 • Typowy czas trwania kursu wynosi około godziny do ukończenia.

Certyfikat ukończenia

Raport z kursu dla studentów

Co otrzymasz:

 • Ci, którzy pomyślnie ukończą kurs, otrzymają certyfikat ukończenia od First Response Training International.
 • Typowy czas trwania kursu wynosi około godziny do ukończenia.

Certyfikat ukończenia

Raport z kursu dla studentów

GOTOWY DO PODJĘCIA TEGO DARMOWEGO I ŁATWEGO W ZROZUMIENIU SZKOLENIA?

Obsługiwane przez International Training. Firma zajmująca się programowaniem i zarządzaniem bazami danych (LMS)